Projects_

 

PROJECT NAME

PROJECT YEAR

PROJECT MANAGER

PROJECT TYPE

PROJECT STATUS

Prof. Dr. Deran OSKAY

Romatoid Artritte Plantar Masaj Uygulamasının ve Dokulu Tabanlık Kullanımının Dengeye Etkisi

2022

Prof. Dr. Deran OSKAY

BAP

Continues

Romatoid artritli hastalarda klinik pilates eğitiminin fonksiyonel egzersiz kapasitesi ve solunum kas performansı üzerine etkisinin araştırılması

2021

Prof. Dr. Deran OSKAY

BAP

Continues

Dijital Sinir Yaralanmaları Sonrası Fonksiyonel Duyu Eğitiminde Tens Uygulamasınınn Etkinliği

2021

Prof. Dr. Deran OSKAY

BAP

Continues

Specialised ECVET Training of Caregivers for People with Cerebral Palsy

2016 - 2020

Prof. Dr. Bülent ELBASAN

AB Destekli Proje

Completed

DİJİTAL SİNİR YARALANMALRI SONRASI FONKSİYONEL DUYU EĞİTİMİNDE TENS UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ

2011 - 2015

Prof. Dr. Deran OSKAY

BAP

Completed

Prof. Dr. Nevin Aysel GÜZEL

Aerobik egzersiz eğitimi süresince uygulanan inspiratuar kas kuvvet eğitiminin diyafram elastisitesi solunum fonksiyonları ve performans üzerine etkileri

 

2022

Prof. Dr. Nevin Aysel GÜZEL

BAP

Continues

Covid-19 Geçiren Sporcuların Solunum Kas Kuvveti ve Solunum Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

 

2021-2022

Prof. Dr. Nevin Aysel GÜZEL

BAP

Completed

Engelli Bireylerin Spora Yönelik Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirilmesi

 

2021

Prof. Dr. Nevin Aysel GÜZEL

Belediye

Completed

Dengenin, alt ekstremite eklem pozisyon hissi ve kas kuvveti ile ilişkisi ve bunun yaşa bağlı değişimi

 

2015-2019

Prof. Dr. Nevin Aysel GÜZEL

BAP

Completed

Take Five’in Egzersiz İstasyonu Olarak Kullaniminin Geliştirilmesi

 

2017

Prof.Dr. MUSTAFA NECMİ İLHAN

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

Completed

İşitme Engelli ve Adolesan Bireylerin Fonksiyonel Hareket Analizleri (FMS) ile Postüral Stabilite ve Stabilite Limitleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 

2017

Prof. Dr. Nevin Aysel GÜZEL

BAP

Completed

Romatoid Artritli hastalarda aerobik egzersizin plazma oksidan, antioksidan ve sitokin düzeylerine etkileri

 

2012-2013

Prof. Dr. Nevin Aysel GÜZEL

BAP

Completed

Mastektomi sonrası lenfödemde ödem ile postür ilişkisinin incelenmesi

2011-2013

Prof. Dr. Nevin Aysel GÜZEL

BAP

Completed

 

Uzun Süreli Uygulanan Kalistenik ve Pilates Egzersizlerinin Sedanter Kadınlardaki Akut ve Kronik Hormonal Cevapları

2010-2012

Prof. Dr. Nevin Aysel GÜZEL

BAP

Completed

Prof. Dr. Seyit ÇITAKER

Kan alma işlemi tavşan kulağı lenfödem modelindeki lenfödemi tetikler mi?

 

2018-2020

Prof. Dr. Seyit ÇITAKER

BAP

Completed

Diyabetik nöropatili hastalarda fluidoterapi uygulamasının ayak taban duyusu, denge ve fonksiyona etkisi

 

2012-2018

Prof. Dr. Seyit ÇITAKER

BAP

Completed

Kinesio bant uygulamasının deri dokusuna etkilerinin histolojik olarak incelenmesi

2012-2015

Prof. Dr. Seyit ÇITAKER

BAP

Completed

Prof. Dr. Meral BOŞNAK GÜÇLÜ

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümündeki Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesinin Teknolojik Yapısının İyileştirilmesi

2020

Prof. Dr. Meral BOŞNAK GÜÇLÜ

BAP

Continues

COVID-19 Geçirmiş Hastalarda Yüksek Şiddetli Aralıklı Aerobik Egzersiz Eğitiminin Oksijen Tüketimi Kas Oksijenizasyonu ve Fiziksel Aktivite Seviyesi Üzerine Etkisinin Araştırılması

2022

Prof. Dr. Meral BOŞNAK GÜÇLÜ

BAP

Continues

Primer siliyer diskinezi hastalarında üst ekstremite fonksiyonel egzersiz kapasitesi kas oksijenizasyonu fiziksel aktivite seviyesi ve dengenin araştırılması

2021-2022

Prof. Dr. Meral BOŞNAK GÜÇLÜ

BAP

Completed

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Teknolojik Gelişmelerin Yapılanma Eğitim Araştırma ve Uygulamalar İçin Kullanılması

2012-2016

Prof. Dr. Meral BOŞNAK GÜÇLÜ

BAP

Completed

Sporcularda İnspiratuar Kas Eğitiminin Aerobik ve Anaerobik Performans ve Enerji Harcaması Üzerine Etkilerinin Araştırılması

2011-2014

Prof. Dr. Meral BOŞNAK GÜÇLÜ

BAP

Completed

Obstrüktif Akciğer Hastalıkları ve Kalp Yetmezliğinde İnspiratuar Kas Eğitiminin Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkilerinin Araştırılması

2007-2011

Prof. Dr. Deniz İNAL İNCE

BAP

Completed

Analjezik İntoleransı Olan ve Olmayan Astımlı Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Fiziksel Aktivite Düzeyinin Karşılaştırılması

2007-2010

Prof. Dr. Deniz İNAL İNCE

BAP

Completed

Myasteni Gravisli Hastalarda Fizyoterapinin Etkileri

2001-2005

Prof. Dr. Kadriye ARMUTLU

BAP

Completed

Prof.Dr.

Arzu GÜÇLÜ GÜNDÜZ

BİLGİSAYARLI DİNAMİK OTURMA DENGE EĞİTİM SİSTEMİ (SİTTİNG BALANCE SYSTEM- SBS) GELİŞTİRİLMESİ

2018-2019

Doç.Dr. GÖKHAN YAZICI

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

Completed

Prof.Dr. Bülent ELBASAN

Martial Arts Towards Rehabilitation of Cerebral Palsy Affected People

2022

Prof.Dr. Bülent ELBASAN

AB Destekli Diğer Proje

Continues

DIVERSASIA: Embracing diversity in ASIA through the adoption of Inclusive Open Practices

2021

Prof.Dr. Seyhan FIRAT

AB Destekli Diğer Proje

Continues

ECOCOM Öğrencilerin çevre dostu olarak açık hava spor aktivitelerine teşvik etmek

2020-2022

Prof.Dr. Bülent ELBASAN

AB Destekli Diğer Proje

Completed

Specialised vet Training On Hippotherapy For Professionals Working With Children With Intellectual, Emotional, Physical And Psycho-Motor Disabilities

2019-2022

Prof.Dr. Bülent ELBASAN

AB Destekli Diğer Proje

Completed

ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting

2018-2021

Prof.Dr. Bülent ELBASAN

AB Destekli Diğer Proje

Completed

VET programme for medical practitioners supporting parents of babies with disabilities and complex needs (MEDVET project)

2017-2021

Prof.Dr. Bülent ELBASAN

AB Destekli Diğer Proje

Completed

EQF oriented assessment tools for prior learning in adult education

2018-2020

Prof.Dr. Seyhan FIRAT

AB Destekli Diğer Proje

Completed

VET for El - Vocational Training for Physiotherapists About Family Centered and Play Based Approaches in Early Chidhood Intervention (ECVET Based)

2017-2020

Prof.Dr. Bülent ELBASAN

AB Destekli Diğer Proje

Completed

Specialised ECVET Training of Caregivers for People with Cerebral Palsy

2016-2020

Prof.Dr. Bülent ELBASAN

AB Destekli Diğer Proje

Completed

Mobile youth peer mentoring application to facilitate distance mentoring guidance for youth with disabilities (MyPeerMentor)

2017-2019

Prof.Dr. Seyhan FIRAT

AB Destekli Diğer Proje

Completed

Serebral palsili çocuklarda inspiratuar kas eğitiminin solunum fonksiyonları, gövde kontrolü, günlük yaşam aktivitesi, fonksiyonel egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması

2017-2018

Prof.Dr. Bülent ELBASAN

BAP

Completed

Training Entrepreneurs in Connecting Generations and Supporting Successful Business Succession Planning for micro-SMEs

2015-2017

Prof.Dr. Bülent ELBASAN

AB Destekli Diğer Proje

Completed

Mobile Training for Home and Health Caregivers For People with Disabilities and Older People

2013-2016

Prof.Dr. Bülent ELBASAN

AB Destekli Diğer Proje

Completed

DİJİTAL SİNİR YARALANMALRI SONRASI FONKSİYONEL DUYU EĞİTİMİNDE TENS UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ

2011-2015

Prof.Dr. Deran OSKAY

BAP

Completed

Prof.Dr. SELDA BAŞAR

Yaşlılarda Düşme Riski: Spinal Mobilite, Düşme Ve Spinal Stabilitenin Yaşa Bağlı Değişimi

2011-2013

Prof.Dr. SELDA BAŞAR

BAP

Completed

Prof.Dr. NİHAN KAFA

Covid-19 Geçiren Bireylerde Online Fiziksel Aktivite Danışmanlığının Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi

2021

Prof.Dr. NİHAN KAFA

BAP

Continues

Ön Çapraz Bağ Tamiri Sonrası Görülen Artrojenik Kas Inhibisyonuna Tüm Beden VibrasyonUygulamasının Etkisi

2016

Prof.Dr. NİHAN KAFA

BAP

Continues

Covid-19 Geçiren Sporcuların Solunum Kas Kuvveti ve Solunum Fonksiyonlarının Değerlendirilmes

2021-2022

Prof. Dr. Nevin Aysel GÜZEL

BAP

Completed

Düşük Ark Yüksekliğine Sahip Bireylerde Dynamic Tape® ile Sağlanan Ark Desteğinin Naviküler Yükseklik, Pelvik Salınım ve Yürüme Parametrelerine Etkisi

2018

Prof.Dr. NİHAN KAFA

TÜBİTAK

Completed

Diyabetik nöropatili hastalarda fluidoterapi uygulamasının ayak taban duyusu denge ve fonksiyona etkisi

2012-2018

Prof. Dr. Seyit ÇITAKER

BAP

Completed

TAKE FİVE’IN EGZERSİZ İSTASYONU OLARAK KULLANIMININ GELİŞTİRİLMESİ

2017

Prof.Dr. MUSTAFA NECMİ İLHAN

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

Completed

Tekerlekli Sandalyelerin Tuvaldeki Dansı

2017

Prof.Dr. Nihan KAFA

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

Completed

Kinesio bant uygulamasının deri dokusuna etkilerinin histolojik olarak incelenmesi

2012-2015

Prof. Dr. Seyit ÇITAKER

BAP

Completed

Assoc. Prof. GÖKHAN YAZICI

Duyu İşlemleme Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Sandalye Tasarımı ve Üretimi

2021

Doç.Dr. GÖKHAN YAZICI

TÜBİTAK Projesi

Continues

VÜCUT KOMPOZİSYONU ANALİZİ DESTEKLİ OPTOELEKTRONİK EKSTREMİTE VOLUMETRESİ (PEROMETRE) GELİŞTİRİLMESİ

2021

Doç.Dr. GÖKHAN YAZICI

TÜBİTAK Projesi

Continues

BİLGİSAYARLI DİNAMİK OTURMA DENGE EĞİTİM SİSTEMİ (SİTTİNG BALANCE SYSTEM- SBS) GELİŞTİRİLMESİ

2020-2021

Doç.Dr. GÖKHAN YAZICI

TÜBİTAK Projesi

Completed

BİLGİSAYARLI DİNAMİK OTURMA DENGE EĞİTİM SİSTEMİ (SİTTİNG BALANCE SYSTEM- SBS) GELİŞTİRİLMESİ

2018-2019

Doç.Dr. GÖKHAN YAZICI

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

Completed

Assoc. Prof. ZEYNEP EMİR

Diyabetik nöropatili hastalarda fluidoterapi uygulamasının ayak taban duyusu denge ve fonksiyona etkisi

2012-2018

Prof.Dr. Seyit ÇITAKER

BAP

Completed

Romatoid Artritli hastalarda aerobik egzersizin plazma oksidan antioksidan ve sitokin düzeylerine etkileri

2012-2013

Prof.Dr. Nevin AYSEL GÜZEL

BAP

Completed

Yaşlılarda Düşme Riski: Spinal Mobilite, Düşme Ve Spinal Stabilitenin Yaşa Bağlı Değişimi

2011-2013

Prof.Dr. SELDA BAŞAR

BAP

Completed

Lecturer MURAT ESMER

VÜCUT KOMPOZİSYONU ANALİZİ DESTEKLİ OPTOELEKTRONİK EKSTREMİTE VOLUMETRESİ (PEROMETRE) GELİŞTİRİLMESİ

2021

Doç.Dr. GÖKHAN YAZICI

TÜBİTAK Projesi

Continues

Research Asst. Zeliha ÇELİK

Covid-19 Geçiren Bireylerde Online Fiziksel Aktivite Danışmanlığının Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi

2021

Prof.Dr. NİHAN KAFA

BAP

Continues

Covid-19 Geçiren Sporcuların Solunum Kas Kuvveti ve Solunum Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

2021-2022

Prof.Dr. NEVİN AYSEL GÜZEL

BAP

Completed

Research Asst. Elif Aygün POLAT

Tekerlekli Sandalyelerin Tuvaldeki Dansı

2017-2017

Prof.Dr. NİHAN KAFA

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

Completed

Research Asst. Selin BAYRAM

Romatoid artritli hastalarda klinik pilates eğitiminin fonksiyonel egzersiz kapasitesi ve solunum kas performansı üzerine etkisinin araştırılması

2021

Prof.Dr. DERAN OSKAY

BAP

Continues

background image