Sporcu Sağlığı Ünitesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Sporcu Sağlığı Ünitesi

Ünitede fiziksel olarak aktif bireylerde aktivite sırasında meydana gelebilecek yaralanmaların önlenmesi, oluşan yaralanmaların konservatif, preoperatif ve postoperatif tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca sporculara yönelik performans analizi yapılmaktadır ve spora yönelmek isteyen sağlıklı bireylere yaş, cinsiyet ve bireysel özellikler dikkate alınarak uygun spor alanlarıyla ilgili danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Engelli sporcular için uygun spor branşının seçimi için danışmanlık ve gerekli fizyoterapi uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca kullanılacak cihazlar açısından gerekli modifikasyon önerileri verilmektedir. Buna bağlı olarak, herhangi bir kas-iskelet hastalığından dolayı yeterli performans gösteremeyen sporcular ünitemizde tedavi edilmektedir.