Romatolojik Rehabilitasyon Ünitesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Romatolojik Rehabilitasyon Ünitesi

Romatolojik Rehabilitasyon, romatolojik hastalık tanısı almış hastaların semptomlarını hafifletmek , yaşam kalitelerini ve fonksiyonlarını artırmak, deformitelerin oluşmasını önlemek için yapılan fizyoterapi uygulamalarından oluşan bir süreçtir. Ünitede, romatoid artrit, ankilozan spondilit, fibromyalji, osteoartrit, gut, sistemik lupus eritamatozus, skleroderma, osteoporoz, vaskülit, juvenil idiopatik artrit, myozit hastaları tedaviye alınmaktadır.