Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi

Ünitede kısa ve uzun dönem göğüs hastalıkları problemleri olan hastalar için egzersiz ve eğitim programı planlanıp uygulanmaktadır. Ünitede, pulmoner hastalık risk faktörlerine sahip bireyler, yoğun bakımda yatan çocuk ve erişkin hastalar, göğüs hastalığı tanısı konulan hastalar, tanısı konmuş ve efor kapasitesini sınırlayan sistemik hastalığı olan bireyler, farklı kanser tanıları ile takip edilen hastanede yatan ve ayaktan gelen hastalar, egzersiz kapasitesi azalan sağlıklı kişiler ve geriatrik bireyler, akciğer cerrahisi geçiren, abdominal cerrahi uygulanan kişiler,  solunum ve kardiyak problemi olan nörolojik (multiple sklerozis, parkinson, gulian barre, myastenia gravis, amyotrofik lateral sklerozis vb…), romatolojik (romatoid artrit, ankilazon spondilit vb…), ortopedik (skolyoz) hastalar  tedaviye alınmaktadır.