Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi

Ünitede, doğumdan 18 yaşına kadar, konjenital veya edinsel fonksiyonel yetersizliği olan çocuklara; fonksiyonel seviyelerinive günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlıklarını maksimum düzeye çıkarmak amacıyla fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca ailelere danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu çerçevede, riskli bebekler, prematür doğanlar, serebral palsi, tortikollis, spina bifida, brakial pleksus yaralanmaları, kas hastalıkları, genetik veya metabolik bozuklukları olan çocuklar tedaviye alınmaktadır.