Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi

Ünite; Nöroloji Anabilim Dalı ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı servis ve yoğun bakımlarında akut dönem rehabilitasyon hizmeti vermektedir. Bu bölümlerde sıklıkla; inme, multipl skleroz, parkinson hastalığı, nöromusküler hastalıklar,  vestibular bozukluklar gibi çeşitli nörolojik hastalıklar ile beyin tümörü, subaraknoid kanama, kafa travması, spinal kord travması, disk hernisi gibi nedenlerle nörocerrahi geçiren hastalar takip edilmektedir.