Kardiyak Rehabilitasyon Ünitesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Kardiyak Rehabilitasyon Ünitesi

      Kardiyak rehabilitasyon; sadece kalp ve damar hastalığı olan kişileri değil, sağlıklı ve risk faktörüne sahip bireyleri de kapsayan, multidisipliner bir yaklaşımla çalışan, kişilerin optimal fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırılmasını amaçlayan uygulamaların tümüdür. Ünitede kardiopulmoner hastalık risk faktörlerine sahip (ileri yaş, obezite, hipertansiyon, hiperlipidemi, diabetes mellitus, sigara içimi, sedanter yaşam, menopoz), efor kapasitesini sınırlayan kardiyak hastalığı olan (myokard infarktüsü, kalp cerrahisi (by-pass, anjio), stabil anjina, pulmoner arter hipertansiyonu, kardiak transplantasyon, kalp yetmezliği, kalp kapak hastalıkları vb. ), tanısı konmuş ve efor kapasitesini sınırlayan sistemik hastalığı olan, koroner arter hastalık tanısı almış, egzersiz kapasitesi azalan sağlıklı  ve geriatrik bireylere yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları yapılmaktadır.