Genel Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Genel Bilgi

Fizyoterapistlik mesleği, hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak yine birçoğu dünyada fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan bir meslektir.

Günümüzde, Fizyoterapistler hareket ve fonksiyonun çeşitli nedenlerle tehdit edildiği bütün durumlarda bağımsız hareket ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin arttırılmasında her geçen gün sayıları artan  yaklaşımlarla hizmet vermektedirler. Dünyada ve ülkemizde toplumların bu gün ve  gelecekteki olası  ihtiyaçları fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır.

Fizyoterapistler; ulusal ve uluslararası yataklı tedavi merkezlerindeki (üniversite, devlet vb...), ortopedi ve travmatoloji, nöroloji / pediatrik nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları / göğüs cerrahisi, çocuk hastalıkları, üroloji, onkoloji, kadın doğum, kulak-burun-boğaz, tüm yoğun bakım servisleri, plastik cerrahi servisleri, yanık üniteleri, romatoloji bilim dallarına ait servislerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, protez-ortez üretim ve rehabilitasyon merkezlerinde, birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlarda, endüstri alanlarında, okullarda, spor kulüplerinde, huzur evlerinde, mesleki rehabilitasyon merkezlerinde ve kaplıca merkezlerinde, dal merkezlerinde, evde bakım merkezlerinde özel veya kamu görevi yapabilirler. Üniversitelerde ilgili eğitim-öğretim programlarında sınav kazanmak şartı ile mezuniyet sonrası eğitimlerine devam ederek bilim uzmanlığı, doktora, doçent, profesör unvanı alabilirler.

     Bölümümüz, fakültemiz içerisinde bulunan uygulama ve araştırma üniteleri ile Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin çeşitli anabilim dallarında faaliyet gösterecek ve bu ünitelerin her birinde alanımızın değişik konularında özelleşmeler gerçekleştirilecektir. Ünitelerdeki çalışmaların hepsinde, hareket sistemini ilgilendiren problem ve özür gruplarında günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık düzeyini geliştirmek, sosyal ve mesleki  katılımları destekleyerek yaşam kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca sağlıklı kişilerde  fiziksel uygunluk ve egzersiz,  bel ve boyun sağlığı, geriatrik rehabilitasyon, kadın sağlığı programları ve obstetrik rehabilitasyon ile  sporcu performans analizleri yapılabilecek uygulamalar arasındadır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde,  başvuran hastaların muayene edilip tedavilerinin düzenlendiği  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniği ile fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının yapıldığı 9 ünite bulunmaktadır:

Üniteler

  • El Rehabilitasyonu Ünitesi

  • Kardiyak Rehabilitasyon Ünitesi

  • Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi

  • Onkolojik Rehabilitasyon Ünitesi

  • Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesi

  • Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi

  • Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi

  • Romatolojik Rehabilitasyon Ünitesi

  • Sporcu Sağlığı Ünitesi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fizyoterapistlerin görev ve yetkileri, 22 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de  “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” ile tanımlanmıştır.

Misyon

Çağdaş, yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, üretken ve özgün bakış açısına sahip, mesleki hak ve sorumluluğunu bilen ve uygulayan , mesleki otonomisine sahip çıkan, etik prensiplere bağlı, yetkin fizyoterapistler yetiştirmek; fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına özgün bilimsel araştırmalar yaparak bilime ve topluma katkıda bulunmak; ulusal ve uluslar arası platformlarda mesleğimizi, ülkemizi ve üniversitemizi temsil etmektir.  

Vizyon

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde en kaliteli eğitimi vererek mezunlarını tercih edilen, insanlığa hizmet eden, yaptığı bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerle kaynak gösterilen, mesleğini çağın ilerisine taşıyan dünya çapında öncü bir eğitim, öğretim ve araştırma merkezi olmaktır. 

Tarihçe

Fizyoterapinin geçmişi Hipokrat zamanına kadar gitmektedir. Hastalar o zamanlarda da masaj, manuel terapi yöntemleri ya da hidroterapiyle, yani suyun tedavi edici özellikleri kullanılarak tedavi edilmeye çalışılıyordu.

Ancak profesyonel manada ilk Fizik Tedavi çalışmaları 17. yüzyılın başında Avrupa'da gerçekleşmiştir. İsveç'te 1813 yılında kurulan Royal Central Institute of Gymnastics (RCIG), Fizik Tedavinin de yapıldığı bilinen ilk kurumdur. Bu merkezde masaj, manipulasyon ve egzersiz yapılıyordu. İsveç, Fizyoterapistlerine resmi sicillerini 1887'de İsveç Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Ulusal Heyeti aracılığıyla vermeye başladı.

Türkiye'de 1961'de  Hacettepe Üniversitesi'nde Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu'nun açılmasıyla Fizyoterapistlik mesleğinin Türkiye'de temelleri atılmıştır.

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2008 yılında kurulmuş olup 2009 yılında ilk öğrencilerini almıştır. Fakülte içerisinde bulunan uygulama ve araştırma üniteleri ile Gazi Üniversitesi Hastanesi’nin çeşitli Anabilim Dallarında da faaliyet göstermektedir.

Önceleri masaj, traksiyon ve egzersizden ibaret olan Fizik Tedavi Teknikleri gün geçtikçe çoğalmış ve Fizyoterapistlere hastanelerde, tıp merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, sporcu klinikleri ve spor kulüplerinde  ve daha birçok alanda çalışabilme yetkisi kazandırmıştır.

Temel ilke ve değerlerimiz topluma duyarlı, insana, doğaya ve çevreye saygılı, etik değerlere bağlı, eğitim ve araştırmaya dğer veren yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, özgüvenli bireyler yetiştirmektir.