El Rehabilitasyonu Ünitesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
El Rehabilitasyonu Ünitesi

El rehabilitasyonu; eli ve üst ekstremiteyi etkileyen sağlık sorunlarında, yaşam kalitesini ve fonksiyonları artırmayı amaçlayan, koruyucu veya tedavi edici fizyoterapi uygulamalarından oluşan süreçtir. Ünitede, sinir - kas - tendon yaralanması, parmak - el - el bileği - ön kol kırığı geçirmiş,  sinir sıkışma sendromu, doğumsal brakiyal pleksus yaralanması, parmak – el – el bileği hareket kısıtlılığı, torasik çıkış sendromu olan, el tutulumu olan romatolojik hastalığı, doğumsal el anomalisi, el eklem osteoartritleri, el deformitesi, el replantasyonları ve amputasyonları bulunan hastalar tedavi programına dahil edilmektedir.